Floreer 
Academie


De Floreer Academie biedt jou als medewerker de mogelijkheid om via leernetwerken, in-company trainingen, workshops en interessante sprekers je kennis en vaardigheden te vergroten. Deelname is laagdrempelig en veelal kosteloos.

Op deze website vind je het actuele Floreer Academie-aanbod. Meld je aan met jouw persoonlijke account.  

‘Samen leren voor
de toekomst’

Stichting Floreer

Samen leren voor de toekomst. De toekomst van leerlingen en kinderen, collega’s en medewerkers, ons onderwijs en opvang, de samenleving en de wereld om ons heen. Daar gaan we voor.

Onze naam Floreer verwijst naar onze kracht én naar onze intenties. Naar groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities! Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige jong volwassenen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Die doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs.

We verzorgen toekomstgericht onderwijs van goede kwaliteit waarbij plezier voorop staat. Door mee te gaan met de trends en ontwikkelingen, bieden we het beste onderwijs voor onze leerlingen en bereiden we hen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Ook biedt elke school de mogelijkheid van buitenschoolse opvang, waarbij onderwijs en opvang elkaar versterken.

Kijk voor meer informatie over Stichting Floreer op www.stichtingfloreer.nl.