Doelgroep

Floreer Academie

Directeur

Directeurenoverleg 24-25

12 sept | 17 okt | 28 nov | 10 dec | 16 jan | 13 feb | 13 mrt | 1 apr | 10 & 11 april | 5 juni | 3 juli

 

De directeuren vormen een viertal leergroepen waarin telkens 4 scholen vertegenwoordigd zijn. “Know-how” kan het beste gedeeld worden door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen.

Onderling vinden audits plaats. Ieder leergroep ontwikkelt samen kwaliteitsbeleid. Dit betekent o.a. elkaar informeren en bevragen over:

  • schoolontwikkelingen;
  • resultaten;
  • wijze waarop iedere betrokkene leiding en sturing geeft aan de school;
  • communicatiestromen;
  • eisen vanuit het inspectiekader;


Om elkaar goed te leren kennen en elkaar goed te kunnen ondersteunen, komt elke leergroep tenminste 4 keer per schooljaar bijeen. 

Meldcode online training 24-25

Online cursus voor de Meldcode

Auris individuele cursussen Taalontwikkelingsstoornissen (geen vaste data)

Via Auris kun je verschillende trainingen volgen om je kennis te vergroten op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen.

 

3 sep 2024
De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning
“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.
3 sep 2024 Antoniusschool
17 sep 2024 Antoniusschool
1 okt 2024 Antoniusschool
12 nov 2024 Antoniusschool
11 feb 2025 Antoniusschool
25 feb 2025 Antoniusschool
11 mrt 2025 Antoniusschool
25 mrt 2025 Antoniusschool
20 mei 2025 Antoniusschool
3 jun 2025 Antoniusschool
17 jun 2025 Antoniusschool
1 jul 2025 Antoniusschool
18 sep 2024
Pilates 2024

Pilates werken aan een goede houding en stabiliteit 

Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is.

18 sep 2024 IJwegschool
25 sep 2024 IJwegschool
2 okt 2024 IJwegschool
9 okt 2024 IJwegschool
16 okt 2024 IJwegschool
23 okt 2024 IJwegschool
6 nov 2024 IJwegschool
13 nov 2024 IJwegschool
20 nov 2024 IJwegschool
27 nov 2024 IJwegschool
16 okt 2024
Soepel communiceren in oudergesprekken

Een inspirerende en praktijkgerichte training van drie bijeenkomsten, waarbij de deelnemers concrete handvatten krijgen om met zelfvertrouwen en op professionele wijze (lastige) oudergesprekken te voeren.

16 okt 2024 De Optimist
13 nov 2024 De Optimist
15 jan 2025 De Optimist
23 okt 2024
Traumasensitief 24-25 lesgeven optie 1
Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun leer- en/of gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en in een negatieve spiraal belanden. Een leerkracht, onderwijsassistent kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind.
23 okt 2024 Nog nader te bepalen
11 dec 2024 Nog nader te bepalen
13 jan 2025
De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning
“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.
13 jan 2025 Nog nader te bepalen
27 jan 2025
10 feb 2025
3 mrt 2025
12 mei 2025
26 mei 2025
2 jun 2025
16 jun 2025
8 sep 2025
22 sep 2025
13 okt 2025
27 okt 2025
29 jan 2025
Pilates 2025

Pilates werken aan een goede houding en stabiliteit 

Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is.

29 jan 2025 IJwegschool
5 feb 2025 IJwegschool
12 feb 2025 IJwegschool
26 feb 2025 IJwegschool
5 mrt 2025 IJwegschool
12 mrt 2025 IJwegschool
19 mrt 2025 IJwegschool
26 mrt 2025 IJwegschool
2 apr 2025 IJwegschool
9 apr 2025 IJwegschool
12 mrt 2025
Traumasensitief 24-25 lesgeven optie 2
Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun leer- en/of gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en in een negatieve spiraal belanden. Een leerkracht, onderwijsassistent kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind.
12 mrt 2025 Nog nader te bepalen
9 apr 2025 Nog nader te bepalen