Doelgroep

Floreer Academie

Gedrag

Op deze pagina vind je trainingen, workshops en/of leernetwerk-bijeenkomsten met als onderwerp gedrag.

Het doel van het leernetwerk is het uitwisselen van kennis op het gebied van gedrag. Dit gebeurt door deel te nemen aan de drie bijeenkomsten. Een ander middel voor uitwisseling is het opbouwen van een digitale verzamelplek van materialen en informatie, waarbij ook de mogelijkheid is om discussies te voeren. Te denken valt aan de volgende informatie: presentaties, groepsplannen gedrag, pictogrammen, handboeken, observatieformulieren, boekentips, trainingen.

Inhoud leernetwerkbijeenkomsten

Alle bijeenkomsten staan in het licht van sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit een algemene oriëntatie wordt in de loop van de bijeenkomsten ingezoomd. Uitgangspunt is dat onderwerpen zodanig worden behandeld dat gedragsspecialisten hiermee in de praktijk op schoolniveau aan de slag kunnen. Er is veel aandacht voor realisatie in de praktijk. Qua inhoud hebben wij een voorstel, maar hierin zijn wij flexibel en wij sluiten aan op de behoeften van deelnemers door na elke bijeenkomst een reflectie en vooruitblik te doen. Ook een ‘huiswerkopdracht’ kan deel uitmaken van de vooruitblik.

Op deze pagina vind je tevens links en verwijzingen naar goede Tutorials die je kunnen helpen het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Het doel van dit platform is het bieden en delen van kennis op het gebied van onderwijs.

Voor vragen over gedrag bij kun je terecht bij Asna Biharie. Zij  is werkzaam op de IJwegchool en is gedragsspecialist.  Je kunt haar bereiken op het volgende e-mailadres: asna.biharie@floreer.nl of Chrispijn Groenheide, leerkracht en gedragsspecialist op de J.P. Heijeschool op het volgende e-mailadres: chrispijn.groenheide@floreer.nl

 

Podcast

Een podcast/vodcast van Peter Heerschop en Marcel van Herpen

De wereld verandert met de dag. We zijn ons bewust van de onzekere toekomst. Wat betekent dat voor het onderwijs? Wat moeten we vasthouden? Wat kan anders? Wat moet fysiek en wat kan op afstand? Hoe gaan we verder? Het zijn de vragen van vandaag! Heerschop en Van Herpen gaan in gesprek met de experts: de kinderen en de leraren, maar ook met interessante gasten. Ze duiken de klas in en bespreken de kleine verhalen en de grote dromen. Onderwijs mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst, maar kan alleen vandaag gegeven worden

 

Ted Talk

TED talk Rita Pierson: Why every kid needs a champion.

Rita Pierson, al 40 jaar docent, hoorde ooit een collega zeggen: “Ik word niet betaald om de kinderen aardig te vinden.” Haar reactie: “Kinderen leren niet van mensen die ze niet aardig vinden.” Een bezielende oproep aan leerkrachten om te geloven in hun leerlingen en verbindingen met hen aan te gaan op een persoonlijk, persoonlijk niveau.

 

 

 

Meldcode online training 24-25

Online cursus voor de Meldcode

30 aug 2024
Kanjertraining (herhaling B en C licentie)
30 aug 2024 De Zwaan (locatie Plantsoenlaan)
30 aug 2024
Kanjertraining Basis licentie A

Kanjertraining op de Zwaan op vrijdag in de laatste week van de zomervakantie!

Ook beschikbaar voor deelnemers van andere scholen!

30 aug 2024 De Zwaan (locatie Plantsoenlaan)
11 sep 2024 De Zwaan (locatie Plantsoenlaan)
6 dec 2024 De Zwaan (locatie Plantsoenlaan)
3 sep 2024
De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning
“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.
3 sep 2024 Nog nader te bepalen
17 sep 2024
1 okt 2024
12 nov 2024
11 feb 2025
25 feb 2025
11 mrt 2025
25 mrt 2025
20 mei 2025
3 jun 2025
17 jun 2025
1 jul 2025
2 okt 2024
Meidenvenijn en de Ringaanpak

Deze training is te reserveren vanaf 1 mei 2024!

In een klas is ‘meidenvenijn’ zelden alleen maar het probleem van de meisjes….. Het fenomeen vindt plaats binnen de groep en heeft direct effect op het groepsklimaat. Het is daarmee een onderdeel van het totale groepsklimaat. Aandacht voor het systemische geheel is daarom belangrijk (leiderschap, communicatie, groepsfases en context).

2 okt 2024 Nog nader te bepalen
9 okt 2024 Nog nader te bepalen
13 jan 2025
De Trein van boos naar middel: samenwerken onder spanning
“De Trein van Boos naar Middel” is een in de praktijk gevormd model dat succesvol wordt gebruikt door onderwijzers, psychologen, verpleegkundigen, coaches, mediators en managers. Het is een gespreksmethode voor iedereen die iemand wil helpen die klem zit in negatieve emoties. ‘De trein’ biedt een simpel (maar niet eenvoudig) systeem om vanuit die negatieve positie te komen tot positieve actie. Een houvast in woelige omstandigheden.
13 jan 2025 Nog nader te bepalen
27 jan 2025
10 feb 2025
3 mrt 2025
12 mei 2025
26 mei 2025
2 jun 2025
16 jun 2025
8 sep 2025
22 sep 2025
13 okt 2025
27 okt 2025