Doelgroep

Expertisegroep

Doel- en expertisegroep

Op deze pagina zie je de trainingen gegroepeerd op onderwerp of doelgroep (pedagogisch medewerker, kleuteronderwijs, etc) of leernetwerk (vakleerkrachten gedrag etc.), waardoor het zoeken naar specifieke onderwerpen makkelijker wordt.

De Floreer Academie is hét startpunt voor iedere medewerker om aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling en professionalisering binnen Floreer. De Floreer Academie stimuleert en ondersteunt die ontwikkeling en biedt ruimte om kennis en vaardigheden zichtbaar te maken en te delen. Leren is vanzelfsprekend en krijgt door de Floreer Academie een plaats binnen de scholen. In de Academie kun je kennis halen, kennis delen en kennis creëren, door fysieke ontmoetingen te combineren met online leren, door dit samen of alleen te doen, overal, op elk moment. ‘Zonder ontmoeting geen verbinding’. 

Elke school zit boordevol kennis. Deze kennis maken we zichtbaar in de academie, waarbij de medewerker de expert is en de academie het podium. De Academie wil d.m.v. bovenschoolse uitwisseling van kennis, het samen ontwikkelen van leeractiviteiten en kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs een bijdrage leveren aan beter onderwijs en een betere organisatie. Het resultaat is een tevreden medewerker die de opgedane kennis toepast (kan toepassen) in de werksituatie of in het eigen leven.

We vertrouwen op en investeren in de professionaliteit van leerkrachten en teams

Bekijk hier het aanbod van de Academie.