Online nascholing Nederlands 3F Kinderopvang 24-25

Overzicht Trainingen

Nascholing Nederlands 3F Kinderopvang (IKK erkend)

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over taalniveau 3F voor de mondelinge vaardigheden.       

ONLINE CURSUS | E-LEARNING Variva

Algemeen

Tijdens de online nascholing 3F mondelinge vaardigheden verzorgen we een digitale les met de docent Nederlands. Tijdens deze les, die 2 uur duurt, wordt duidelijk gemaakt aan welke eisen je moet voldoen, ook hoe je hier aan kunt werken. We doen dat met groepjes van maximaal 8 personen. Zo krijgt onze docent al een goede eerste indruk van jouw mondelinge vaardigheid.

Aansluitend deze les laten we je een luistertoets maken. Hierna is direct duidelijk of je de officiële mondelinge examens kunt maken; zo ja dan worden hierover afspraken gemaakt.

Je  kunt zelfstandig deelnemen / inschrijven. We plaatsen je dan in een digitale lesgroep van maximaal 8 personen.

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy (het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Studieprogramma (indien nodig gebleken na het maken van de toets)

Als je nog niet toe bent aan het maken van een examen bieden we onze eigen ontwikkelde methode aan die door studenten als erg duidelijk en praktisch wordt ervaren.Het studieprogramma is alleen van toepassing als je, na het volgen van de digitale les en het maken van een luistertoets, nog extra oefening nodig hebt!
Als extra oefening nodig is, hebben e-learning ontwikkeld om je mondelinge vaardigheden te vergroten. We sluiten de e-learning af met een toets en als je deze hebt behaald kan je deelnemen aan de mondelinge examens.

Klik hier voor extra informatie

Reserveren via deze site EN inschrijven via onderstaande link.

Inschrijven via Variva  

Data: online training zelfstandig te starten via Variva

Kosten
€225 pp

Factuur mag naar de coördinator  van de Floreeracademie gestuurd worden en wordt bekostigd vanuit het budget van de Kinderopvang van Floreer.