Meldcode online training 24-25

Overzicht Trainingen

Meldcode

Leerkracht P(S)O en ondersteunend personeel : Werken met een meldcode
Als leerkracht onderwijsassistent, leraarondersteuner of klassenassistent heb je soms zorgen over kinderen. Krijgt het kind thuis wel voldoende aandacht? Kan het veilig opgroeien? In deze cursus leer je wat je kunt doen als je zulke zorgen hebt.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • De cursus start met uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling.
  • Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
  • Vervolgens leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én wat je met deze signalen kunt doen.
  • Je maakt kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een meldcode.
  • Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen inhouden.

Door de interactieve werkvormen ga je zelf actief aan de slag. De werkvormen worden afgewisseld met animaties en videofragmenten.

Opfrismoment
Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.Kosten: geen